รับสมัครงาน

#รับสมัครงาน🎉

บริษัท เพอร์เฟค เบลนดิ้ง จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับ odoo แบบครบวงจร ได้แก่ วิเคราะห์ระบบ ให้คำปรึกษาระบบ ERP ปรับแต่ง Odoo ตามงานเฉพาะ วางระบบงานด้วย odoo ERP พัฒนา odoo ตามความต้องการ ติดตั้งซอฟแวร์ odooกำหนดค่าเริ่มต้นใช้งาน สอนการใช้งาน แนะนำช่วยเหลือการใช้งานและแก้ไขปัญหา การบำรุงรักษา
รับสมัครงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

รับวางระบบ ODOO ERP

รับสมัครงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง System Analyst

รับวางระบบ ODOO ERP

#ตำแหน่ง System Analyst
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน: งานประจำ
จำนวนที่รับ: 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร(เขตสายไหม)
เงินเดือน(บาท): 20,000 – 35,000
วันหยุด: วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน: ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น: ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า จัดเก็บข้อมูลความต้องการได้มีประสิทธิ์ภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง
2.งานออกแบบและพัฒนา software
•จัดทำเอกสาร requirement spec และ prototype ที่ถูกต้องให้กับลูกค้า
•ออกแบบระบบการทำงานของ software ให้ตรงตาม business ที่ลูกค้าต้องการ
•ออกแบบฐานข้อมูล และ business process ที่เหมาะสม
•ออกแบบ UI และ business integration ที่เหมาะสม
•จัดเตรียม Test Case Scenario เพื่อใช้ในการทดสอบระบบ ร่วมกับ Software Tester
•เป็นผู้รับผิดชอบในการทดสอบระบบกับลูกค้าเช่น UAT
•ควบคุมดูแลการติดตั้งระบบ รวมถึงการทดสอบระบบให้ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า
•จัดทำเอกสารที่สำคัญ เพื่อแสดงรายละเอียดของระบบให้กับลูกค้า
•เสนอแผนการพัฒนาระบบ (Project Plan) ที่เหมาะสม เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในทีมงานที่เกี่ยวข้อง
3.รับผิดชอบ การวางแผน การมอบหมาย การตรวจสอบ และควบคุมทีมงาน (Programmer และ Tester) เพื่อให้ทีมงานสามารถทำงานได้ตรงตามเวลาที่ตกลงกับลูกค้า

คุณสมบัติ
เพศ: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 25 – 35 ปี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี): 2-5 ปี
อื่นๆ: ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการพัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เช่น ERP, Finance, CRM, MRP, Accounting, HR เป็นต้น
3.มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ ออกระบบ เช่น ออกแบบหน้าจอการทำงาน (Web App) Database Design, Store Procedure
4.มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจต่างๆ หากมีประสบการณ์การทำงานให้กับ Project ที่เกี่ยวกับระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีทักษะในการบริหารการจัดการโครงการ
6.สามารถใช้เครื่องมือ MS Office เช่น MS Word / MS Excel หรือเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการออกแบบระบบ
7.สามารถเข้าทำงานที่สำนักงานหรืออื่นๆ ตามที่มอบหมายได้
8.มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี, มีมุนษย์สัมพันธ์ดี, สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและเวลาที่กำหนดได้
9.ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี และช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน

สวัสดิการ
1.โบนัส ตามผลประกอบการและอายุงาน * โบนัสขั้นต่ำ 1 เดือน
2.ช่วยงานศพญาติ 5,000 บาท ตามเงื่อนไขบริษัท
3.ของเยี่ยมไข้ (ผู้ป่วยใน) 1,000 บาท
4.สิ่งของเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร 1,000 บาท
5.ตรวจสุขภาพประจำปี
6.ประกันสังคม
7.เครื่องแบบพนักงาน
8.ท่องเที่ยวประจำปี
9.เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่
10.ประกันอุบัติเหตุ

ตำแหน่ง Developer

รับวางระบบ ODOO ERP

#ตำแหน่ง Developer
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน: งานประจำ
จำนวนที่รับ: 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร(เขตสายไหม)
เงินเดือน(บาท): 20,000 – 30,000
วันหยุด: วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน: ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น: ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.สามารถพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหา bug ในระบบที่ได้รับมอบหมายได้
2.สามารถพัฒนา Web Application และ API ตาม Requirement ในระบบที่ได้รับมอบหมายได้
3.ถ้าสามารถมีความรู้ในภาษา Python, JavaScript, XML และเคยพัฒนาระบบ Odoo จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4.เข้าใจระบบฐานข้อมูล PostgreSQL จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5.สามารถใช้งานระบบ Linux (Ubuntu) ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
6.สามารถใช้งาน Version Control (Git) ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
7.สามารถใช้งานระบบ Docker, Kubernetes, หรือพัฒนาระบบ Devops ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
8.ทำงานร่วมกับทีม SA/Tester/Application Support

คุณสมบัติ
เพศ: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 -30 ปี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี): 1-3 ปี
อื่นๆ: ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทย์ฯคอม, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์อย่างน้อย ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี สำหรับการเขียนโปรมแกรม Application หรือ Web Application
3.มีความรู้ทางด้าน Database SQL Server, PostgreSQL
4.ถ้ามีประสมบการณ์พัฒนาระบบ บน platform odoo จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
6.มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี, มีมุนษย์สัมพันธ์ดี, สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และเวลาที่กำหนดได้
7.ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี และช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
8.ชอบงานเขียนโปรแกรม มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

สวัสดิการ
1.โบนัส ตามผลประกอบการและอายุงาน * โบนัสขั้นต่ำ 1 เดือน
2.ช่วยงานศพญาติ 5,000 บาท ตามเงื่อนไขบริษัท
3.ของเยี่ยมไข้ (ผู้ป่วยใน) 1,000 บาท
4.สิ่งของเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร 1,000 บาท
5.ตรวจสุขภาพประจำปี
6.ประกันสังคม
7.เครื่องแบบพนักงาน
8.ท่องเที่ยวประจำปี
9.เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่
10.ประกันอุบัติเหตุ

ตำแหน่ง Application Support ระบบ ERP

รับวางระบบ ODOO ERP

#ตำแหน่ง Application Support ระบบ ERP
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน: งานประจำ
จำนวนที่รับ: 3 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาผ: กรุงเทพมหานคร(เขตสายไหม)
เงินเดือน(บาท): 15,000 – 20,000
วันหยุด: วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน: ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น: ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ให้คำแนะนำการใช้งาน ตอบปัญหาการใช้งานและ รับปัญหาจากลูกค้า ผ่านช่องทางต่างๆ
2.วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
3.ประสานงานการฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อเคสที่เกิดขึ้น และติดตามการแก้ปัญหานั้น
4.สรุปปัญหาและรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ตามสถานะของเคสที่เกิดขึ้น
5.จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
6.จัดเตรียม Test Case Scenario เพื่อใช้ในการทดสอบระบบ ร่วมกับ Software Tester
7.เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบในการทดสอบระบบกับลูกค้าเช่น UAT
8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9.ทำงานร่วมกับทีม SA/Developer/Tester

คุณสมบัติ
เพศ: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 -30 ปี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี): 0-3 ปี
อื่นๆ: ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีทักษะด้านการประสานงานกับลูกค้าหรือตำแหน่งอื่นภายในบริษัท
3.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีไหวพริบ
4.สามารถใช้เครื่องมือ MS Office เช่น MS Word / MS Excel หรือเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการออกแบบระบบ
5.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
6.มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี, มีมุนษย์สัมพันธ์ดี, สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและเวลาที่กำหนดได้
7.รักในงานการให้บริการ
8.มีประสบการณ์ด้านงาน Support Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9.มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP, ระบบบัญชี เบื้องต้น
10.มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม ERP, โปรแกรมบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
11.ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี และช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
12.สามารถเข้าทำงานที่สำนักงานหรืออื่นๆ ตามที่มอบหมายได้

สวัสดิการ
1.โบนัส ตามผลประกอบการและอายุงาน * โบนัสขั้นต่ำ 1 เดือน
2.ช่วยงานศพญาติ 5,000 บาท ตามเงื่อนไขบริษัท
3.ของเยี่ยมไข้ (ผู้ป่วยใน) 1,000 บาท
4.สิ่งของเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร 1,000 บาท
5.ตรวจสุขภาพประจำปี
6.ประกันสังคม
7.เครื่องแบบพนักงาน
8.ท่องเที่ยวประจำปี
9.เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่
10.ประกันอุบัติเหตุ

สนใจสมัครงานติดต่อ

คุณ: พิเชษฐ์
Tel: 083-839-7814
phichet@perfectblending.com