ระบบการรับและการจ่ายเงิน

ระบบการรับและการจ่ายเงิน, รับวางระบบบัญชี, odoo erp

ระบบการรับและการจ่ายเงิน odoo erp

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

 • สามารถรับและจ่ายชำระ ด้วยเงินสด เงินโอน และเช็คได้
 • สามารถรับและจ่ายชำระได้ทั้งเต็มจำนวนและบางส่วน
 • สามารถรองรับการกำหนดทะเบียนเช็คจ่าย ทั้งแบบอัตโนมัติ หรือกำหนดเองได้และตรวจสอบ ทะเบียนเช็คไม่ให้มีรายการซ้ำกันได้
 • สามารถพิมพ์เช็คและใบสำคัญจ่ายตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้
 • สามารถจำแนกการรับและจ่ายชำระได้ โดยมีตัวแปรและมิติต่างๆ
 • การรับและจ่ายชำระแบบบางส่วน สามารถระบุยอดชำระแต่ละใบแจ้งหนี้ที่ดึงมาตัดชำระได้
 • การรับและจ่ายชำระ 1 ครั้ง สามารถดึงใบแจ้งหนี้มาตัดได้หลายใบ
 • การรับและจ่ายชำระ สามารถระบุรายการหักต่างๆ ได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าจัดส่ง
 • รายการใบแจ้งหนี้ทีดึงมาตัดการชำระ ระบบจะเปลี่ยนเป็นจ่ายครบแล้ว หรือจ่ายบางส่วนพร้อมแสดงยอดคงค้าง
 • สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้หลายรายการ และหลายอัตรา ต่อรายการชำระเดียวกันได้
 • สามารถทำการจ่ายใบสำคัญทั่วไปทางการเงินได้โดยตรง ในกรณีที่ไม่มีการตั้งหนี้ได้
 • สามารถกำหนดเลขที่เอกสารได้ตามต้องการ
 • สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินหรือฟอร์มการชำระ ตามแบบฟอร์มที่ต้องการได้
 • สามารถจัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินได้
 • สามารถบริหารจัดการเงินสด
 • สามารถบริหารจัดการเงินสดย่อย
 • รองรับระบบเงินทดรองจ่าย
 • สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชีได้ โดยระบบจะโพสการรับและจ่ายชำระเพื่อล้างหนี้ให้อัตโนมัติ เมื่อมีการตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว
ระบบการรับและการจ่ายเงิน Payment01
ระบบการรับและการจ่ายเงิน Payment02
ระบบการรับและการจ่ายเงิน Payment01
ระบบการรับและการจ่ายเงิน Payment02
previous arrow
next arrow
Perfect Blending

Perfect Blending

รับวางระบบบัญชี ERP ด้วย Odoo (โอดู) ให้คำปรึกษา วางระบบและพัฒนา ระบบ ERP ด้วย Odoo ERP Solution เราคือผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ