ระบบขอซื้อ

ระบบขอซื้อ odoo erp - Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

ระบบขอซื้อ odoo erp

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชันการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

  • สามารถกำหนดการอนุมัติการขอซื้อได้ 2 ระดับตามสายการบังคับบัญชา
  • สามารถกำหนดวงเงินอนุมัติการขอซื้อ
  • สามารถอนุมัติการขอซื้อได้บางรายการขอซื้อหรือทั้งใบขอซื้อ
  • ผู้มีสิทธิ์อนุมัติสามารถอนุมัติได้เฉพาะการขอซื้อของพนักงานที่อยู่สังกัดของตนเองเท่านั้น
  • สามารถดึงรายการและใบขอซื้อที่อนุมัติแล้วไปเปิดใบสั่งซื้อได้เท่านั้น
  • สามารถติดตามสถานะของการขอซื้อได้ เช่น อนุมัติแล้ว ขอซื้อแล้ว
  • เก็บประวัติการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงของใบขอซื้อ และมี Inbox แจ้งในระบบ
  • สามารถพิมพ์ใบขอซื้อตามรูปแบบที่ต้องการ
  • สามารถวิเคราะห์การขอซื้อเปรียบเทียบรายเดือน แยกตามแผนก แยกตามกลุ่มสินค้าได้

รูปภาพประกอบ ระบบขอซื้อ odoo erp

ระบบขอซื้อ-Odoo erp-1
ระบบขอซื้อ-Odoo erp-2
ระบบขอซื้อ-Odoo erp-3
ระบบขอซื้อ-Odoo erp-4
ระบบขอซื้อ-Odoo erp-5
ระบบขอซื้อ-Odoo erp-6
ระบบขอซื้อ-Odoo erp-1
ระบบขอซื้อ-Odoo erp-2
ระบบขอซื้อ-Odoo erp-3
ระบบขอซื้อ-Odoo erp-4
ระบบขอซื้อ-Odoo erp-5
ระบบขอซื้อ-Odoo erp-6
previous arrow
next arrow
แชร์