ระบบจัดซื้อ

ระบบจัดซื้อ odoo erp - Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

ระบบจัดซื้อ odoo erp

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชันการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

 • สามารถบันทึกใบเสนอราคาจากผู้ค้าที่ต้องการขอเสนอราคา โดยอ้างอิงใบขอซื้อได้
 • สามารถเลือกใบขอซื้อและสามารถดึงใบขอซื้อได้หลายใบ หลายรายการและทยอยสั่งซื้อได้
 • สามารถเปลี่ยนใบเสนอราคาซื้อเป็นใบสั่งซื้อได้ โดยไม่ต้องคีย์ซ้ำ
 • สามารถแยกประเภทการจัดซื้อจัดจ้างได้
 • สามารถสร้างผู้ขายที่ขายกันเป็นประจำและผู้ขายที่ขายเพียงครั้งเดียว
 • สามารถจัดกลุ่มประเภทของผู้ขายได้
 • สามารถกำหนดเครดิตเทอมได้
 • สามารถกำหนดให้เฉพาะผู้มีสิทธิ์สำหรับการยืนยันการสั่งซื้อได้
 • สามารถคำนวณแบบมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่มีได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลส่วนลดเป็นร้อยละหรือจำนวนเงินได้ ทั้งต่อรายการหรือเป็นยอดรวมได้
 • สามารถกำหนดวันที่รับของและสถานที่รับของได้
 • สามารถติดตาม ตรวจสอบสถานะของการจัดซื้อได้
 • สามารถเมล์ใบสั่งซื้อและแนบฟอร์มใบสั่งซื้อไปยังผู้ขายได้ จากระบบโอดูได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถเลือกและพิมพ์ฟอร์มใบสั่งซื้อได้มากกว่า 1 รูปแบบ
 • สามารถแนบไฟล์เอกสารผูกกับใบสั่งซื้อได้ เช่น รูปภาพ รายละเอียดเพิ่มเติมหรือสเปค ได้ไม่จำกัด
 • สามารถเจาะลง (Drill Down) ไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ใบขอซื้อที่ถูกดึงมาใบรับของจากซื้อใบแจ้งหนี้ซื้อของใบสั่งซื้อนี้
 • มีรายงานวิเคราะห์การซื้อ (Purchase Analysis) เปรียบเทียบรายเดือน แยกตามแผนก ตามกลุ่มสินค้าได้ โดยจะแสดงแบบตาราง Pivot และกราฟ

รูปภาพประกอบ ระบบจัดซื้อ odoo erp

ระบบจัดซื้อ PO01
ระบบจัดซื้อ PO02
ระบบจัดซื้อ PO03
ระบบจัดซื้อ PO04
ระบบจัดซื้อ PO05
ระบบจัดซื้อ PO01
ระบบจัดซื้อ PO02
ระบบจัดซื้อ PO03
ระบบจัดซื้อ PO04
previous arrow
next arrow
แชร์