ระบบบริหารคลังสินค้า

ระบบบริหารคลังสินค้า odoo erp - Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงาน

ระบบบริหารคลังสินค้า odoo erp

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชันการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

 • สามารถสร้างสินค้าเพียงตัวเดียวกรณีที่มีหลายแบบ เช่น เสื้อ มีหลายสี หลายแบบ
 • สามารถกำหนดหน่วยนับของสินค้าได้ทั้งหน่วยจัดซื้อและหน่วยจัดเก็บ
 • สามารถกำหนดอัตราการแปลงหน่วยได้
 • สามารถกำหนดข้อมูลหลักสินค้าได้ เช่น รหัสสินค้า รหัสบาร์โค้ด รูปภาพ ประเภทสินค้า กลุ่มสินค้า สินค้าสามารถซื้อหรือขายได้ เส้นทางการได้มาของสินค้า
 • สามารถควบคุมสินค้าด้วยเลขซีเรียล เลขล็อต และวันที่หมดอายุได้
 • สามารถกำหนดขนาดสินค้า (กว้าง X ยาว X สูง) สำหรับการบริหารพื้นที่คลังสินค้า
 • สามารถเก็บประวัติการซื้อสินค้าจากผู้ขาย ปริมาณขั้นต่ำและราคาของการซื้อ
 • สามารถกำหนดนโยบายการแจ้งหนี้สินค้าแบบรายตัว เช่น แจ้งหนี้ตามปริมาณการส่งของ หรือแจ้งหนี้ตามการสั่งซื้อสั่งขาย
 • สามารถกำหนดกลุ่มสินค้าได้หลายระดับ
 • กลุ่มสินค้าสามารถกำหนดวิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าแบบต้นทุนมาตรฐาน เฉลี่ย และตามจริง
 • กลุ่มสินค้าสามารถผูกรหัสบัญชีด้านรายได้และค่าใช้จ่ายได้
 • กลุ่มสินค้าสามารถผูกรหัสบัญชีเกี่ยวกับสต๊อกสินค้า เช่น สมุดบัญชี รหัสบัญชีสต๊อกรับเข้า รหัสบัญชีสต๊อกเบิกออก รหัสบัญชีต้นทุนสินค้า เพื่อโพสต์ข้อมูลไปยังระบบบัญชีอัตโนมัติ เมื่อมีการรับเข้า เบิกออก และย้ายสินค้า
 • สามารถกำหนดจุดต่ำสุด-สูงสุด (Min-Max) ของสินค้าแยกแต่ละสถานที่เก็บสินค้าได้
 • สามารถกำหนดให้สินค้าที่ถึงจุดต่ำสุดทำการสั่งซื้อได้ทั้งแบบอัตโนมัติและดำเนินการเอง โดยจะสร้างใบขอซื้อหรือใบสั่งซื้อ ตามกระบวนการทำงานของลูกค้า
 • สามารถรองรับการบริหารคลังและสถานที่เก็บสินค้าได้หลายสถานที่ (Mulit Locations)
 • สามารถกำหนดสถานที่เก็บสินค้าได้ถึงระดับชั้น ช่อง รวมทั้งกำหนดสำหรับการบริหารพื้นที่ของสถานที่เก็บของได้
 • สามารถสร้างเส้นทางการได้มาของสินค้าได้หลายเส้นทาง เช่น มาจากการซื้อ มาจากการผลิต
 • รองรับการใช้บาร์โค้ดสำหรับการรับและการเบิกสินค้า
 • มีแดชบอร์ดสำหรับบริหารคลังสินค้า
 • มีการแสดงข้อมูลแบบปฏิทินตามวันที่รับและส่งสินค้า เพื่อใช้สำหรับการบริหารคลังสินค้า
 • ปริมาณสินค้า แยกเป็น สินค้าที่กำลังเข้า สินค้าที่เบิกจ่ายได้ สินค้าที่กำลังจะออก
 • มีระบบการตรวจสอบโดยหัวหน้าคลังอีกครั้งก่อนที่รายการสินค้าจะมีผลต่อสต๊อก
 • ระบบมีเฉพาะใบย้ายเท่านั้น เพื่อให้ทราบสถานที่ต้นทางและปลายทางของสินค้า และระบบยังบอกว่าระบุเอกสารต้นทางให้อีก เช่น เลขที่ใบสั่งซื้อ เลขที่ใบสั่งขาย เลขที่ใบขอเบิก
 • ระบบสามารถสร้างใบโอนย้ายฉบับร่างให้อัตโนมัติ จากการยืนยันการซื้อของใบสั่งซื้อ จากการยืนยันการขายของใบสั่งขาย และการขอเบิกที่ได้รับการอนุมัติเบิกแล้ว
 • สามารถตรวจสอบสถานะของใบย้ายสินค้า เช่น สินค้าพร้อมที่รับเข้า สินค้าพอที่จะเบิกจ่ายบางส่วน หรือสินค้าพร้อมเบิกจ่ายทั้งหมด
 • สามารถระบุเลขที่ล็อต เลขซีเรียล วันที่หมดอายุ เมื่อรับเข้าและเบิกจ่ายสินค้า
 • สามารถทยอยรับเข้าและเบิกจ่ายสินค้าได้
 • สามารถคืนสินค้าได้ กรณีรับเข้าและเบิกจ่ายสินค้าผิดพลาด
 • สามารถระบุผู้ขอเบิกสินค้า
 • มีรายงานการตรวจนับสินค้า แยกตามกลุ่มสินค้า สถานที่เก็บสินค้า ระบบจะสร้างการปรับปรุงสต๊อกและการปรับปรุงสต๊อกจะมีผลก็ต่อเมื่อได้รับการตรวจสอบและอนุมัติแล้วเท่านั้น
 • มีรายงานเพื่อบริหารคลังสินค้า เช่น รายงานสินค้าคงคลัง ณ วันที่ รายงานการเคลื่อนไหวสินค้าล่าสุด รายงานการย้ายสินค้า รายงานสินค้าประเภทล็อต รายงานสินค้าคงเหลือ รายงานสต๊อกการ์ด

รูปภาพประกอบ ระบบบริหารคลังสินค้า odoo erp

ระบบคลังสินค้า Inventory01
ระบบคลังสินค้า Inventory02
ระบบคลังสินค้า Inventory03
ระบบคลังสินค้า Inventory04
ระบบคลังสินค้า Inventory05
ระบบคลังสินค้า Inventory06
ระบบคลังสินค้า Inventory07
ระบบคลังสินค้า Inventory08
ระบบคลังสินค้า Inventory09
ระบบคลังสินค้า Inventory01
ระบบคลังสินค้า Inventory02
ระบบคลังสินค้า Inventory03
ระบบคลังสินค้า Inventory04
ระบบคลังสินค้า Inventory05
ระบบคลังสินค้า Inventory06
ระบบคลังสินค้า Inventory07
ระบบคลังสินค้า Inventory08
ระบบคลังสินค้า Inventory09
previous arrow
next arrow
แชร์