ระบบบริหารลูกหนี้

ระบบบริหารลูกหนี้, รับวางระบบบัญชี, odoo erp

ระบบบริหารลูกหนี้ odoo erp

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

 • สามารถสร้าง แก้ไข ยกเลิก/ลบข้อมูลประวัติลูกค้า/ลูกหนี้ได้
 • สามารถป้องกันการบันทึกรายการตั้งลูกหนี้ซ้ำได้
 • สามารถบันทึกภาษีขายในรายการในอัตราต่างกันได้
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินของลูกหนี้ได้ไม่จำกัดและระบบทำการคำนวณวันครบกำหนดการชำระเงินให้อัตโนมัติ
 • สามารถสร้างใบแจ้งหนี้จากใบสั่งขาย โดยไม่ต้องคีย์รายการซ้ำ โดยข้อมูลต่างๆจะเป็นไปตามใบสั่งขาย
 • การแจ้งหนี้สามารถกำหนดได้ว่าให้แจ้งหนี้ตามใบสั่งขายหรือตามการส่งของขาย
 • สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้มากกว่า 1 ใบแจ้งหนี้จากใบสั่งขาย 1 ใบ
 • สามารถบันทึกการแจ้งหนี้ได้หลายสกุลเงิน
 • เชื่อมโยงกับข้อมูลระบบบัญชี เพื่อลงรายการบัญชีลูกหนี้ใบสำคัญ
 • เมื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ระบบจะโพสต์ไปตั้งหนี้ที่ระบบบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ การลงรายการบัญชีจะเป็นการตามการผูกรหัสบัญชีกับลูกหนี้ และการผูกรหัสบัญชีกับสินค้าแต่สามารถเปลี่ยนรหัสบัญชีได้ กรณีที่สินค้าตัวเดียวกันลงรายการบัญชีต่างกันได้ และสามารถเลือกสมุดบัญชีสำหรับการลงบันทึกรายการบัญชีได้
 • สามารถดูการลงรายการบันทึกบัญชีการตั้งหนี้จากใบแจ้งหนี้ได้
 • สามารถดูใบสั่งขายต้นทางที่ถูกสร้างเป็นใบแจ้งหนี้ขาย จากใบแจ้งหนี้ขายได้
 • สามารถตรวจสอบสถานะของใบแจ้งหนี้ขายได้
 • สามารถตรวจสอบประวัติการแก้ไขใบแจ้งหนี้ขายได้
 • สามารถตรวจสอบหนี้คงค้างและดูประวัติการชำระเงินของลูกหนี้แบบรายตัวและรายใบได้
 • สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และใบสำคัญ ได้ โดยสามารถแต่งฟอร์มพิมพ์ได้
 • สามารถสร้างใบลดหนี้จากใบแจ้งหนี้ได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถรองรับการชำระเงินมัดจำล่วงหน้าและออกใบเสร็จรับเงินล่วงหน้า
 • มีรายงานวิเคราะห์ลูกหนี้ แยกตามกลุ่มลูกหนี้และแยกตามมิติต่างๆ ได้ รายงานสถานะใบแจ้งหนี้ขาย
 • มีรายงานภาษีขาย
 • มีรายงานลูกหนี้รายตัว ลูกหนี้ค้างชำระรายตัว ยอดค้างชำระแต่ละราย และ รายงานลูกหนี้ครบกำหนดชำระ
 • มีรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้
ระบบบริหารลูกหนี้ AR01
ระบบบริหารลูกหนี้ AR02
ระบบบริหารลูกหนี้ AR03
ระบบบริหารลูกหนี้ AR04
ระบบบริหารลูกหนี้ AR05
ระบบบริหารลูกหนี้ AR06
ระบบบริหารลูกหนี้ AR01
ระบบบริหารลูกหนี้ AR02
ระบบบริหารลูกหนี้ AR03
ระบบบริหารลูกหนี้ AR04
ระบบบริหารลูกหนี้ AR05
ระบบบริหารลูกหนี้ AR06
previous arrow
next arrow
Perfect Blending

Perfect Blending

รับวางระบบบัญชี ERP ด้วย Odoo (โอดู) ให้คำปรึกษา วางระบบและพัฒนา ระบบ ERP ด้วย Odoo ERP Solution เราคือผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ