ระบบบริหารลูกหนี้

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

ระบบบริหารลูกหนี้ odoo erp

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชันการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

 • สามารถสร้าง แก้ไข ยกเลิก/ลบข้อมูลประวัติลูกค้า/ลูกหนี้ได้
 • สามารถป้องกันการบันทึกรายการตั้งลูกหนี้ซ้ำได้
 • สามารถบันทึกภาษีขายในรายการในอัตราต่างกันได้
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินของลูกหนี้ได้ไม่จำกัดและระบบทำการคำนวณวันครบกำหนดการชำระเงินให้อัตโนมัติ
 • สามารถสร้างใบแจ้งหนี้จากใบสั่งขาย โดยไม่ต้องคีย์รายการซ้ำ โดยข้อมูลต่างๆจะเป็นไปตามใบสั่งขาย
 • การแจ้งหนี้สามารถกำหนดได้ว่าให้แจ้งหนี้ตามใบสั่งขายหรือตามการส่งของขาย
 • สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้มากกว่า 1 ใบแจ้งหนี้จากใบสั่งขาย 1 ใบ
 • สามารถบันทึกการแจ้งหนี้ได้หลายสกุลเงิน
 • เชื่อมโยงกับข้อมูลระบบบัญชี เพื่อลงรายการบัญชีลูกหนี้ใบสำคัญ
 • เมื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ระบบจะโพสต์ไปตั้งหนี้ที่ระบบบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ การลงรายการบัญชีจะเป็นการตามการผูกรหัสบัญชีกับลูกหนี้ และการผูกรหัสบัญชีกับสินค้าแต่สามารถเปลี่ยนรหัสบัญชีได้ กรณีที่สินค้าตัวเดียวกันลงรายการบัญชีต่างกันได้ และสามารถเลือกสมุดบัญชีสำหรับการลงบันทึกรายการบัญชีได้
 • สามารถดูการลงรายการบันทึกบัญชีการตั้งหนี้จากใบแจ้งหนี้ได้
 • สามารถดูใบสั่งขายต้นทางที่ถูกสร้างเป็นใบแจ้งหนี้ขาย จากใบแจ้งหนี้ขายได้
 • สามารถตรวจสอบสถานะของใบแจ้งหนี้ขายได้
 • สามารถตรวจสอบประวัติการแก้ไขใบแจ้งหนี้ขายได้
 • สามารถตรวจสอบหนี้คงค้างและดูประวัติการชำระเงินของลูกหนี้แบบรายตัวและรายใบได้
 • สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และใบสำคัญ ได้ โดยสามารถแต่งฟอร์มพิมพ์ได้
 • สามารถสร้างใบลดหนี้จากใบแจ้งหนี้ได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถรองรับการชำระเงินมัดจำล่วงหน้าและออกใบเสร็จรับเงินล่วงหน้า
 • มีรายงานวิเคราะห์ลูกหนี้ แยกตามกลุ่มลูกหนี้และแยกตามมิติต่างๆ ได้ รายงานสถานะใบแจ้งหนี้ขาย
 • มีรายงานภาษีขาย
 • มีรายงานลูกหนี้รายตัว ลูกหนี้ค้างชำระรายตัว ยอดค้างชำระแต่ละราย และ รายงานลูกหนี้ครบกำหนดชำระ
 • มีรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้
ระบบบริหารลูกหนี้ AR01
ระบบบริหารลูกหนี้ AR02
ระบบบริหารลูกหนี้ AR03
ระบบบริหารลูกหนี้ AR04
ระบบบริหารลูกหนี้ AR05
ระบบบริหารลูกหนี้ AR06
ระบบบริหารลูกหนี้ AR01
ระบบบริหารลูกหนี้ AR02
ระบบบริหารลูกหนี้ AR03
ระบบบริหารลูกหนี้ AR04
ระบบบริหารลูกหนี้ AR05
ระบบบริหารลูกหนี้ AR06
previous arrow
next arrow
แชร์