ระบบบริหารเจ้าหนี้

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

ระบบบริหารเจ้าหนี้ odoo erp

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชันการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

 • สามารถสามารถสร้าง แก้ไข ยกเลิก/ลบข้อมูลประวัติผู้ขาย/เจ้าหนี้ได้
 • สามารถป้องกันการบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ซ้ำได้
 • สามารถบันทึกภาษีซื้อในรายการในอัตราต่างกันได้
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินให้เจ้าหนี้ได้ไม่จำกัดและระบบทำการคำนวณวันครบกำหนดการชำระเงินให้อัตโนมัติ
 • สามารถสร้างใบแจ้งหนี้จากใบสั่งซื้อ โดยไม่ต้องคีย์รายการซ้ำ โดยข้อมูลต่างๆจะเป็นไปตามใบสั่งซื้อ
 • การแจ้งหนี้สามารถกำหนดได้ว่าให้แจ้งหนี้ตามใบสั่งซื้อหรือตามการวางบิลหรือใบส่งของซื้อ
 • สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้มากกว่า 1 ใบแจ้งหนี้จากใบสั่งซื้อ 1 ใบ
 • สามารถบันทึกการแจ้งหนี้ได้หลายสกุลเงิน
 • เชื่อมโยงกับข้อมูลระบบบัญชี เพื่อลงรายการบัญชีเจ้าหนี้ใบสำคัญ
 • เมื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ระบบจะโพสต์ไปตั้งหนี้ที่ระบบบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ การลงรายการบัญชีจะเป็นการตามการผูกรหัสบัญชีกับเจ้าหนี้ และการผูกรหัสบัญชีกับสินค้าแต่สามารถเปลี่ยนรหัสบัญชีได้ กรณีที่สินค้าตัวเดียวกันลงรายการบัญชีต่างกันได้ และสามารถเลือกสมุดบัญชีสำหรับการลงบันทึกรายการบัญชีได้
 • สามารถดูการลงรายการบันทึกบัญชีการตั้งหนี้จากใบแจ้งหนี้ได้
 • สามารถดูใบสั่งซื้อต้นทางที่ถูกสร้างเป็นใบแจ้งหนี้ซื้อ จากใบแจ้งหนี้ซื้อได้
 • สามารถกำหนดงวดภาษีซื้อเพื่อนำส่งได้
 • สามารถตรวจสอบสถานะของใบแจ้งหนี้ซื้อได้
 • สามารถตรวจสอบประวัติการแก้ไขใบแจ้งหนี้ซื้อได้
 • สามารถตรวจสอบหนี้คงค้างและดูประวัติการชำระเงินของเจ้าหนี้แบบรายตัวและรายใบได้
 • สามารถสร้างใบลดหนี้จากใบแจ้งหนี้ได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถกำหนดภาษีซื้อสินค้าประเภทบริการ ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดเมื่อตั้งหนี้ ภาษีซื้อและภาษีหัก ณ ที่จ่ายเมื่อชำระเงิน เพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลระบบบัญชี และลงรายการบัญชีภาษีที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง
 • สามารถพิมพ์ใบ ภ.ง.ด. 3,35 ตามรูปแบบของสรรพากรได้
 • รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3,53) สามารถพิมพ์ใบแนบและส่งออกเป็น TextFile เพื่อยื่นภาษีทางเว็ปไซต์ของสรรพากรได้
 • มีรายงานภาษีซื้อ
 • มีรายงานวิเคราะห์เจ้าหนี้ แยกตามกลุ่มเจ้าหนี้และแยกตามมิติต่างๆ ได้ รายงานสถานะใบแจ้งหนี้ซื้อ
 • มีรายงานเจ้าหนี้รายตัว แบบสรุปและแบบแจกแจง เจ้าหนี้ค้างชำระรายตัว ยอดค้างชำระแต่ละราย และ รายงานเจ้าหนี้ครบกำหนดชำระ
ระบบบริหารเจ้าหนี้ AP01
ระบบบริหารเจ้าหนี้ AP02
ระบบบริหารเจ้าหนี้ AP03
ระบบบริหารเจ้าหนี้ AP04
ระบบบริหารเจ้าหนี้ AP01
ระบบบริหารเจ้าหนี้ AP02
ระบบบริหารเจ้าหนี้ AP03
ระบบบริหารเจ้าหนี้ AP04
previous arrow
next arrow
แชร์