ระบบบริหารเจ้าหนี้

ระบบบริหารเจ้าหนี้, รับวางระบบบัญชี, odoo erp

ระบบบริหารเจ้าหนี้ odoo erp

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

 • สามารถสามารถสร้าง แก้ไข ยกเลิก/ลบข้อมูลประวัติผู้ขาย/เจ้าหนี้ได้
 • สามารถป้องกันการบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ซ้ำได้
 • สามารถบันทึกภาษีซื้อในรายการในอัตราต่างกันได้
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินให้เจ้าหนี้ได้ไม่จำกัดและระบบทำการคำนวณวันครบกำหนดการชำระเงินให้อัตโนมัติ
 • สามารถสร้างใบแจ้งหนี้จากใบสั่งซื้อ โดยไม่ต้องคีย์รายการซ้ำ โดยข้อมูลต่างๆจะเป็นไปตามใบสั่งซื้อ
 • การแจ้งหนี้สามารถกำหนดได้ว่าให้แจ้งหนี้ตามใบสั่งซื้อหรือตามการวางบิลหรือใบส่งของซื้อ
 • สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้มากกว่า 1 ใบแจ้งหนี้จากใบสั่งซื้อ 1 ใบ
 • สามารถบันทึกการแจ้งหนี้ได้หลายสกุลเงิน
 • เชื่อมโยงกับข้อมูลระบบบัญชี เพื่อลงรายการบัญชีเจ้าหนี้ใบสำคัญ
 • เมื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ระบบจะโพสต์ไปตั้งหนี้ที่ระบบบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ การลงรายการบัญชีจะเป็นการตามการผูกรหัสบัญชีกับเจ้าหนี้ และการผูกรหัสบัญชีกับสินค้าแต่สามารถเปลี่ยนรหัสบัญชีได้ กรณีที่สินค้าตัวเดียวกันลงรายการบัญชีต่างกันได้ และสามารถเลือกสมุดบัญชีสำหรับการลงบันทึกรายการบัญชีได้
 • สามารถดูการลงรายการบันทึกบัญชีการตั้งหนี้จากใบแจ้งหนี้ได้
 • สามารถดูใบสั่งซื้อต้นทางที่ถูกสร้างเป็นใบแจ้งหนี้ซื้อ จากใบแจ้งหนี้ซื้อได้
 • สามารถกำหนดงวดภาษีซื้อเพื่อนำส่งได้
 • สามารถตรวจสอบสถานะของใบแจ้งหนี้ซื้อได้
 • สามารถตรวจสอบประวัติการแก้ไขใบแจ้งหนี้ซื้อได้
 • สามารถตรวจสอบหนี้คงค้างและดูประวัติการชำระเงินของเจ้าหนี้แบบรายตัวและรายใบได้
 • สามารถสร้างใบลดหนี้จากใบแจ้งหนี้ได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถกำหนดภาษีซื้อสินค้าประเภทบริการ ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดเมื่อตั้งหนี้ ภาษีซื้อและภาษีหัก ณ ที่จ่ายเมื่อชำระเงิน เพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลระบบบัญชี และลงรายการบัญชีภาษีที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง
 • สามารถพิมพ์ใบ ภ.ง.ด. 3,35 ตามรูปแบบของสรรพากรได้
 • รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3,53) สามารถพิมพ์ใบแนบและส่งออกเป็น TextFile เพื่อยื่นภาษีทางเว็ปไซต์ของสรรพากรได้
 • มีรายงานภาษีซื้อ
 • มีรายงานวิเคราะห์เจ้าหนี้ แยกตามกลุ่มเจ้าหนี้และแยกตามมิติต่างๆ ได้ รายงานสถานะใบแจ้งหนี้ซื้อ
 • มีรายงานเจ้าหนี้รายตัว แบบสรุปและแบบแจกแจง เจ้าหนี้ค้างชำระรายตัว ยอดค้างชำระแต่ละราย และ รายงานเจ้าหนี้ครบกำหนดชำระ
ระบบบริหารเจ้าหนี้ AP01
ระบบบริหารเจ้าหนี้ AP02
ระบบบริหารเจ้าหนี้ AP03
ระบบบริหารเจ้าหนี้ AP04
ระบบบริหารเจ้าหนี้ AP01
ระบบบริหารเจ้าหนี้ AP02
ระบบบริหารเจ้าหนี้ AP03
ระบบบริหารเจ้าหนี้ AP04
previous arrow
next arrow
Perfect Blending

Perfect Blending

รับวางระบบบัญชี ERP ด้วย Odoo (โอดู) ให้คำปรึกษา วางระบบและพัฒนา ระบบ ERP ด้วย Odoo ERP Solution เราคือผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ