ป้ายกำกับ ระบบการรับและการจ่ายเงิน odoo erp​

ระบบการรับและการจ่ายเงิน

ระบบการรับและการจ่ายเงิน, รับวางระบบบัญชี, odoo erp
Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง