ป้ายกำกับ ระบบขอซื้อ

ระบบขอซื้อ

ระบบขอซื้อ, ระบบบัญชี, odoo erp
ระบบขอซื้อ odoo erp - Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง