ป้ายกำกับ ระบบขาย

ระบบขาย

ระบบขาย, รับวางระบบบัญชี, odoo erp
ระบบขาย odoo erp - Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง