ป้ายกำกับ ระบบจัดซื้อ

ระบบจัดซื้อ

ระบบจัดซื้อ, ระบบบัญชี, odoo erp
ระบบจัดซื้อ odoo erp - Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง