ป้ายกำกับ ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีแยกประเภท, รับงานระบบบัญชี, odoo erp
ระบบบัญชีแยกประเภท odoo erp - Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากรและพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงาน