ป้ายกำกับ ระบบบริหารคลังสินค้า

ระบบบริหารคลังสินค้า

ระบบบริหารคลังสินค้า, รับวางระบบบัญชี, odoo erp
ระบบบริหารคลังสินค้า odoo erp - Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงาน